خدمات

ویزیت در منزل

ویزیت در منزل

پزشک متخصص در منزل

پزشک متخصص در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل

نوارقلب در منزل

نوارقلب در منزل

آزمایش خون در منزل

آزمایش خون در منزل

پرستار در منزل

پرستار در منزل

سونوگرافی در منزل

سونوگرافی در منزل

رادیولوژی در منزل

رادیولوژی در منزل

تزریق در منزل

تزریق در منزل

پانسمان کامفیل در منزل

پانسمان کامفیل در منزل

باز کردن گچ در منزل

باز کردن گچ در منزل

تزریق واکسن آنفولانزا

تزریق واکسن آنفولانزا

پانسمان زخم در منزل

پانسمان زخم در منزل

شستشوی گوش در منزل

شستشوی گوش در منزل