مراقبت های قلبی یا CCU

مراقبت های قلبی
مراقبت های قلبی یا CCU واحد مراقبت های قلبی یا CCU منطقه ای از بیمارستان است که در آن بیماران مبتلا به مشکلات قلبی قرار می گیرند. پرستارانی که در CCU کار می کنند، آموزش هایی در مورد نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به مشکلات قلبی انجام داده اند. پزشکانی که برای بیماران در CCU مراقبت می کنند، آموزش های تخصصی در تشخیص و درمان مشکلات قلبی نیز دریافت کرده اند. این بخش شامل نظارت قلب برای بیماران با طیف وسیعی از شرایط از جمله حملات قلبی می باشد. پرستاران و پزشکان بسیار متخصص قلب، برنامه های فردی برای ...
بیشتر