ویزیت در منزل

ویزیت پزشک در منزل شما به صورت شبانه روزی در تمام تهران توسط کادر مجرب و متخصص

09125934952

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک در منزل

, -

نظرات برای این پست بسته شده است.

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک در منزل فواید بسیاری برای بیمار و حتی همراهان وی دارد که لازم می دانیم در ذیل به آن بپردازیم :

– ارائه خدمات تشخیصی پیش بیمارستانی و خدمات درمانی پس از ترخیص از بیمارستان (دوره تکمیل درمان و دوره نقاهت)
– کاهش انتقال عفونت های بیمارستانی با ارائه خدمات درمانی و ویزیت پزشک در منزل
– کاهش هزینه های درمانی برای درمان بدلیل حذف هزینه های هتلینگ بیمارستان ها
– حذف همراهی و جابجایی بیمار و نیز کاهش ملاقات های روزانه بستگان بیمار و در نتیجه کاهش مصرف سوخت،کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک شهری
– احساس امنیت و رضایت مندی در بیمار و برخورداری از تغذیه مناسب
– درمان دقیق تر، رسیدگی بیشتر و کیفیت بهتر و مطلوب تر خدمات

× مشاوره رایگان با پزشک