ویزیت در منزل

مراقبت از ناخن ها | حکیم برتر پزشک در منزل

09125934952

مراقبت از ناخن ها

, -

نظرات برای این پست بسته شده است.

گاهی زیر ناخن ها به محل تجمع میکروب ها والپدگی ها تبدیل می شود. به همین دلیل باید به طور منظم ناخن ها را کوتاه کردو تمیزنگه داشت.ناخن ها باید صاف کوتاه شوند وزیاد نزدیک به پوست گرفته نشود.

هرگزناخن های تان با پوست اطراف ان ها نجوید ودست کاری نکنید. پوست سختی که در اطراف ناخن دیده میشود. بافت مرده ای است که دور ناخن را فرا میگیرد.اگر پوست دست تان خشک است، با استفاده کرم مرطوب کننده می توانید از رشته رشته شدن ناخن های تان جلوگیری کنید.

× مشاوره رایگان با پزشک