ویزیت در منزل

عوامل داخلی بوی بد دهان | حکیم برتر پزشک در منزل

09125934952

عوامل داخلی بوی بد دهان

, -

نظرات برای این پست بسته شده است.

عوامل داخلی بوی بد دهان

– عدم رعایت بهداشت دهان ودندان ( وجود پلاک میکروبی ووجود جرم دندانی)

– اشکال در ترشح بزاق یا قطع ترشح بزاق

-دندانهای پوسیده عفونی

ناهنجاری های دندانی وردیف نبودن دندانها در فک ها وگیر غذایی

-بیماری های لثه ای

-زبان ( به علت وجود شیارها برروی ان وتمیز نشدن انها)

پروتزهای دندانی نامناسب

جراحی های دهان وکشیدن دندان وعدم توجه به تو صیه های دندانپزشکی

ضایعات بد خیم دهانی

× مشاوره رایگان با پزشک