ویزیت پزشک در منزل 021229612710

ویزیت پزشک در منزل محدوده قیطریه و نیاوران و فرمانیه و ازگل 09125934952

شعبه شمال 02122961271

شعبه شرق 02177090019

شعبه مرکز 02188343500

ویزیت پزشک در خانه محدوده تجریش و زعفرانیه 22961271 تزریقات در منزل محدوده دزاشیب و دروس و بلوار کاوه نوارقلب در منزل و پانسمان و تزریق سرم و تزریق آمپول در منزل طرف قرارداد بابیمه های خدمات درمانی و نیروهای مسلح و تامین اجتماعی و ......09125934952

انجام ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل02122961271

ویزیت پزشک متخصص عفونی در منزل02177090019