کلیه خدمات پاراکلینیکی در منزل شما

شما می توانید جهت رادیولوژی در منزل , سونوگرافی , اکو , ماموگرافی , پاپ اسمیر , فیزیوتراپی در منزل و سایر خدمات از پزشکها و نرس های مجرب درمان درمنزل  دکتر بزرگ زاده در کمال آرامشدر منزلخود استفاده نمایید . هزینه های ما را با سایر مراکز درمانی مانند بیمارستانها مقایسه فرمایید .

بهترین خدمات در اسرع وقت در منزل شما برای آسودگی شما با شرکت درمان در منزل حکیم برتر

 

 

 

انواع خدمات پاراکلینیکی درمان درمنزل
1- رادیولوژی در منزل
2-
سونوگرافی در منزل
3-
اکو 
4-
پاپ اسمیر

5- ماموگرافی
6- فیزیوتراپی در منزل 

از دیگر خدمات ما در منزل :

خدمات آزمایشگاهی در منزل ، خدمات پرستاری در منزل ، خدمات پزشکی در منزل ، درمان زخم بستر در منزل ، فیزیوتراپی در منزل ،  رادیوگرافی در منزل ، گرقتن گرافی در منزل ، رادیولوژی در منزل ،گرفتن نوار قلب در منزل ، طب سوزني در منزل، گرفتن ECG در منزل ،  فروش تجهیزات پزشکی ،  انجام رادیوگرافی در منزل ، انجام سونوگرافی در منزل ، گرفتن سونوگرافی در منزل ، گرفتن اکو کاردیوگرافی در منزل ، گرفتن اکو در منزل ، ماساژ در منزل توسط خانم ،  فیزیوتراپی در منزل ، کاردرمانی در منزل ، گفتار درمانی در منزل ،  ماساژ در منزل ، انجام کلیه آزمایشات خون ، ادرار و مدفوع در منزل ،  انجام تزریقات در منزل ،وصل سرم در منزل ، تزریق سرم در منزل ، وصل سوند ادراری در منزل ،  درمان زخم بستر در منزل ، پذیرش از انواع بیمارستان های خصوصی و دولتی ،مـــشاوره تـــلفـنــــی پـــزشـــکی می باشد .

 

شعبه مرکز 88343500 به صورت شبانه روزی


شعبه شرق 77090019 به صورت شبانه روزی


شعبه شمال 22961271 به صورت شبانه روزی